นาฬิการุ่น 5726/1A เป็นตระกูลของ Nautilus ซึ่งตัวนี้เป็นรุ่นยอดนิยมของผู้ชายมากๆ ขึ้นชื่อ Nautilus ครไทยและต่าประเทษนิยมกันมากๆ ซึ่งฟังก์ชั่นของรุ่น Annual Calendar เราสามารถดูวันที่ ดูเดือนได้และที่สำคัญเราสามารถดูข้างขึ้นข้างแรมได้ ฟังก์ชั่นในการกดไม่ยากมีแค่ปากกาแท่งเดียวกดปุ่มที่นาฬิกาก็สามารถดูข้างขึ้นข้างแรม วัน เดือน ปี เรื่องการปรับเวลาก็ปรับเหมือนนาฬิกาทั่วไปเราหมุนตรงเม็ดมะยมได้เลย

Recommended Posts